Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija gydytojų praktikų ir sveikatos politikų dėmesiui teikia klinikines priklausomybės nuo opioidų farmakologinio gydymo rekomendacijas

2013-01-03
Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija savo žurnalo „Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija“ 2012 m. gruodžio mėn. spausdina Pasaulio biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (World Federation of Societies of Biological Psychiatry – WFSBP) mokslinių tyrimų pagrindu 2011 m. parengtas ir į lietuvių kalbą išverstas priklausomybės nuo opioidų farmakologinio gydymo klinikines rekomendacijas.
Rekomendacijose aptariami įrodymais pagrįsti priklausomybės nuo opioidų gydymo metodai, vertinamas jų efektyvumas ir saugumas. Šios rekomendacijos patvirtina  ir papildo anksčiau Lietuvos psichiatrijos asociacijos (LPA) parengtas ir su LR Sveikatos apsaugos ministerija suderintas priklausomybės nuo opioidų gydymo naltreksonu (2008), buprenorfinu, buprenorfinu/naloksonu (2010) bei metadonu (2010) metodikas. Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos interneto svetainėje rekomenduojame susipažinti su 
WFSBP rekomendacijomisžurnalo redakcijos skilties įvadiniu straipsniukurį parengė Dr. Emilis Subata, Vilniaus priklausomybės ligų centro vadovas bei klinikine opioidų abstinencijos įvertinimo skale (COWS).