Kviečiamas asociacijos Visuotinis susirinkimas

2014-04-03

2014 m. kovo 6 d. posėdžiavusi asociacijos Taryba kviečia narius į Visuotinį susirinkimą, kuris įvyks 2014 m. gegužės 9 d. 14.00 val. VPLC-salėje (205 kab.). Dienotvarkėje nuo 14 val.: Tarybos veiklos ir finansinės ataskaitos: klausimai, atsakymai, pasiūlymai, bei rinkimai į vadovaujančius organus, esant kvorumui. 14.30 – 16.00 numatytas pranešimas ir diskusija ‘DSM-5 (JAV) klasifikacija ir naujas požiūris į priklausomybių ir su medžiagų vartojimu susijusius sutrikimus”.  Naująją klasifikaciją pristatys šios skirsnio vertėjas Lietuvos psichiatrų asociacijos projekte gydytojas Darius Jokūbonis. Nariai, pageidaujantys gauti Visuotinio susirinkimo medžiagą kviečiami rašyti info@lppa.lt