Simpoziumas, skirtas palengvinti opioidinių vaistinių preparatų skyrimą pacientams, kuriems jie reikalingi   

2013-12-20

Sveikatos apsaugos ministerija 2014 m. vasario 19 d. Viešbučio Crowne Plaza Vilniuje konferencijų centre rengia simpoziumą, kuriame bus ieškoma būdų palengvinti opioidinių vaistinių preparatų skyrimą paliatyvioje slaugoje ir priklausomybės nuo opioidų gydymui.
Lietuvoje tik 10 proc. priklausomų nuo opioidų turi prieigą prie opioidinių vaistinių preparatų (buprenorfino ir metadono), kai tuo tarpu Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuras rekomenduoja, kad gydyme esantys narkotikų vartotojų dalis siektų ne mažiau 40 procentų.
Šis vienos dienos simpoziumas yra Europos ATOME (Improve Access to Opioid Medication) projekto dalis. Projektą vykdo konsorciumas, kurio sudėtyje yra ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) bei Paliatyvios slaugos Europos asociacija (EAPS). Projektą finansuoja Europos Komisija.
ATOME projekto pagrindinis tikslas yra išsiaiškinti priežastis, kodėl dažnai opioidinių vaistinių preparatų skyrimas vidutiniam  ir stipriam skausmui malšinti ar priklausomybės gydymui nėra pakankamas, kai to reikia pacientams, ir yra skirtingai lengvai prieinamas 12 Europos šalių, dalyvaujančių projekte. Projekto uždaviniai numato kiekvienai šaliai parengti pagrįstas rekomendacijas palengvinti teisėtą opioidinių vaistinių preparatų skyrimą.  Rekomendacijos bus skirtos valstybiniam sektoriui, sveikatos priežiūros specialistams, visai visuomenei.
Daugiau informacijos apie simpoziumą ir bei registracija į simpoziumą  projekto
svetainėje.