Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacija tapo Europos priklausomybių draugijų federacijos (EUFAS) nare

2013-10-18
Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacija tapo Europos priklausomybių draugijų federacijos (European Federation of Addiction Societies – EUFAS) nare. EUFAS, įkurta 2010 m., siekia priklausomybių prevencijos ir gydymo plėtros Europos šalyse, dalyvauja atitinkamos politikos formavime atskirų Europos šalių ir visos Europos lygmeniu, vykdo priklausomybių prevencijos ir gydymo mokslo-tiriamuosius darbus. Daugiau informacijos EUFAS
svetainėje.