Lietuvos psichiatrų ir Lietuvos priklausomybių psichiatrų asociacijos kreipėsi į LR Sveikatos apsaugos ministrą dėl priklausomybių gydymo sistemos tobulinimo

2012-05-28
2012 m. gruodžio 31 d. baigsis 2009-2012 m. LR Sveikatos apsaugos ministerijos priklausomybių gydymo programa, finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Iš šios programos lėšų finansuojamos vaikų ir paauglių ankstyvosios diagnostikos paslaugos (greitaisiais narkotikų nustatomo testais), medikamentai ambulatoriniam alkoholinės abstinencijos, priklausomybės nuo alkoholio bei opioidų gydymui priklausomybės ligų centruose ir savivaldybių psichikos sveikatos centruose. Lietuvos psichiatrų ir Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacijos kreipėsi raštu į LR Sveikatos apsaugos ministrą siūlydami sukurti nuoseklią priklausomybių gydymo bei ligos recidyvų prevencijos sistemą, taip pat atkreipti dėmesį į minėtų priklausomybių gydymo paslaugų tęstinumo užtikrinimo 2013 metais. Su kreipimosi tekstu galite susipažinti 
čia.