Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institute oficialiai atidarytas Pasaulio sveikatos organizacijos regioninis Žalos mažinimo bendradarbiaujantis centras

 

2013 06 18
Birželio 10 d. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos biuro atstovas Martin Christofer Donoghoe Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanui profesoriui dr. Algirdui Utkui iškilmingai įteikė Pasaulio sveikatos organizacijos bendradarbiaujančio centro (WHO Collaborative Centre) steigimo dokumentus. PSO Žalos mažinimo bendradarbiaujančio centro misija – vadovautis mokslo duomenimis, stiprinti visuomenės sveikatą ir plėtoti narkotikų žalos mažinimą Europos regione, ypač Centrinės/Rytų Europos bei Centrinės Azijos valstybėse, kuriose ŽIV ir virusinio hepatito C plitimas tarp švirkščiamų narkotikų vartotojų yra seniai pasiekęs epidemijos mąstą. PSO Žalos mažinimo bendradarbiaujantis centras šiame regione atliks tyrimus, teiks šalims techninę pagalbą, aprobuos tarptautines mokymo programas bei vykdys universitetinį visuomenės sveikatos ir kitų specialistų mokymą. PSO Žalos mažinimo bendradarbiaujančio centro vadovas – Visuomenės sveikatos instituto direktorius profesorius Rimantas Stukas. Siekdamas įgyvendinti PSO bendradarbiaujančio centro misiją, Visuomenės sveikatos institutas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Eurazijos žalos mažinimo tinklu“ bei Vilniaus priklausomybės ligų centru, kuris turi labai didelę tiek tiesioginių žalos mažinimo paslaugų teikimo, tiek ir „gerosios praktikos“ sklaidos tarptautiniame lygmenyje patirtį.