Tyrimas JAV: metadonu gydomiems pacientams reabilitacijos bendruomenės yra tokios pat efektyvios kaip ir kitiems priklausomiems nuo opioidų

2011-11-11
Tiek gydymas metadonu, tiek ir psichosocialinė pagalba reabilitacijos bendruomenėse yra efektyvūs priklausomybių gydymo metodai. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, reabilitacijos bendruomenės nėra svetingos pacientams, gydomiems metadonu. Pagrindinė priežastis – reabilitacijos bendruomenės tradiciškai kelia tikslą savo klientams susilaikyti nuo visų psichoaktyviųjų medžiagų, įskaitant ir vaistus. JAV vyriausybė finansavo  tyrimą, kurį atliko Kalifornijos universiteto mokslininkas Dr. James Sorensen su kolegomis. Jie nagrinėjo vienos San Francisko reabilitacijos bendruomenės efektyvumą savo klientams, priklausomiems nuo opioidų pusė iš kurių nevartojo metadono, o kita pusė buvo gydomi metadonu. Dalyvavę reabilitacijos bendruomenėje asmenys buvo tikrinti dėl opioidų, alkoholio, stimuliatorių (amfetamino ir kokaino) pradžioje ir po 6, 12, 18 ir 24 mėnesių. Tyrėjai nustatė, kad pacientai, gydomi metadonu, pagal visus parametrus nesiskyrė nuo klientų, negavusių šio medikamento. Daugiau apie tyrimą ir pacientų, gydomų metadonu, integraciją į reabilitacijos bendruomenes skaitykite biuletenyje
 NIDA Notes